Peruuttamisohjeet

Peruuttamisoikeus

Voit peruuttaa sopimusilmoituksen kirjallisesti (esim. kirjeellä, faksilla, sähköpostilla) kahden viikon sisällä syitä ilmoittamatta tai –
jos tavara luovutetaan sinulle ennen määräajan umpeutumista – palauttamalla
tavara. Määräaika alkaa tämän kirjallisen ilmoituksen vastaanottamisesta, ei kuitenkaan
ennen tavaran saapumista vastaanottajalle (vastaavanlaatuisten tavaroiden toistuvien toimitusten kohdalla
ei ennen ensimmäisen osatoimituksen saapumista) eikä ennen kuin olemme täyttäneet
tiedotusvelvollisuutemme, joka on määritelty Saksan siviililakikirjassa BGB pykälän 312c momentin 2 ja siihen liittyvän pykälän
1 momenttien 1, 2 ja 4 BGB-InfoV kohdalla, ja täyttäneet velvollisuutemme pykälän 312e momentin 1 kohdan 1 ja siihen liittyvän
pykälän 3 BGB-InfoV:n mukaan. Peruuttamisoikeuden turvaamiseksi riittää peruutuksen tai tavaran
oikea-aikainen lähettäminen. Peruutus tulee osoittaa seuraavaan osoitteeseen:

LIDAR Sp. z o.o.
ul. Piastowska 7
46-380 Dobrodzień / PL
Faksi: 02924/851437

Sähköposti: info@billard-lissy.de5.2 Peruutuksen seuraukset

Jotta peruuttaminen olisi pätevä, molemminpuolisesti saadut suoritukset ja mahdolliset hyödyt (esim. korot) on palautettava. Jos et voi palauttaa meille suoritusta tai tuotetta kokonaan tai osittain tai vain huonommassa kunnossa, sinun on tarvittaessa korvattava tämä meille. Tämä ei koske tuotteita, joiden huonontuminen johtuu yksinomaan niiden kokeilemisesta – mikä olisi mahdollista tavallisessa liikkeessäkin. Voit muutoin välttää velvollisuuden korvata tuotteen tai suorituksen arvon siten, ettet käytä tuotetta omistajan tavoin ja että vältät kaikkea, mikä heikentää sen arvoa. Pakettina lähetettävät tavarat on palautettava.


5.3 Palautukset

Sinun on maksettava palautuskulut, jos toimitettu tavara vastaa tilattua tuotetta ja jos palautuskustannukset eivät ylitä 40 euroa tai jos tavaran hinnan ollessa korkeampi peruutuksen ajankohtana et ole vielä tehnyt vastasuoritusta tai maksanut sopimuksessa määritettyä osamaksua. Muussa tapauksessa palautuslähetys on sinulle

ilmainen. Tavarat, joita ei voi lähettää postitse, noudetaan kotoasi. Sinulla on velvollisuus palauttaa maksut 30 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen lähettämisestä.


5.4 Poikkeukset peruuttamisoikeudesta

Peruuttamisoikeus ei koske tavaroita, jotka on valmistettu kuluttajan vaatimusten mukaisesti tai jotka vastaavat selvästi henkilökohtaisia tarpeita tai joita luonteensa johdosta ei voi palauttaa tai jotka voivat pilaantua nopeasti tai joiden viimeinen myyntipäivä ylittyisi.


5.5 Peruuttamisajan alkaminen

Määräaika alkaa aikaisintaan tavaran vastaanottamisesta ja yksityiskohtaisesta kirjallisesta peruuttamisohjeen saamisesta.